บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เจ้าจันทร์ผมหอม : โศกนาฏกรรมของความรักเจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินแขวน

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 - 18:00 น.
AA 143

ครั้งหนึ่งยังมีเจ้าหญิงล้านนาวัยสาวสะพรั่ง หน้าตาสวยพริ้งราวกับนางฟ้า นางเลี้ยงผมมานานถึง ๕ ปีเพื่อยูชาพระธาตุอินทร์แขวนที่เคยปกปักรักษาชีวิตของนางให้พ้นจากโรคร้าย ผมของนางยาวพลิ้วราวกับเส้นไหมทองคำ และมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งตำหนัก กลิ่นหอมของผมนางจะตรึงดวงใจของผู้ที่ได้กลิ่นแม้เพียงครั้งเดียว ชื่อของนางคือ “เจ้าหญิงจันทร์” หรือที่ขนานนามกันว่า “เจ้าจันทร์ผมหอม”

ธรรมดาของโลก เมื่อมีหญิงสาวย่อมต้องมีชายหนุ่ม เจ้าจันทร์ผมหอมมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่กับ เจ้าอินทะหล้า เจ้าชายหนุ่มรูปงามเชื้อสายราชวงศ์ที่ก็มีใจให้นางเช่นกัน แต่ชายหนุ่มทั้งสองเป็นคู่รักที่มีอุปสรรคใหญ่ เพราะเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้หมั้นหมายเจ้าจันทร์ไว้กับ “ปะหล่องต่องสู่” เศรษฐีพม่าผู้มีอิทธิพลเหนือแผ่นดินล้านนาตั้งแต่ยังเด็กไว้แล้ว


เมื่อถึงกำหนดที่นางจะต้องไปมอบผม เป็นเครื่องบูชาแด่พระธาตุอินทร์แขวน เจ้าพ่อเจ้าแม่จึงให้คู่หมั้น คือปะหล่องต้องสู่จัดขบวนเดินทางไปยังพระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางปะหล่องต่องสู่พยายามพิชิตใจเจ้าจันทร์สารพัดวิธี แต่เจ้าจันทร์ยังมีใจซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอินทะหล้าอันเป็นที่รักยิ่งไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อถึงพระธาตุอินทร์แขวน เจ้าจันทร์ทุกข์ใจมาก เนื่องจากหากไม่แต่งงานกันชายที่เจ้าพ่อเจ้าแม่เลือกให้ บ้านเมืองอาจสั่นคลอน จึงอธิษฐานเสี่ยงทายต่อพระธาตุอินทร์แขวนว่า นางจะถวายผมเป็นพุทธบูชา หากผมของนางปูลอดพระธาตุได้ นางจะกลับไปหาเจ้าอินทะหล้า แต่ถ้าปูลอดไม่ได้ นางจะยอมแต่งงานกับปะหล่องต่องสู่

อนิจจา ผมของเจ้าจันทร์ ก็ไม่ยาวพอจะลอดผ่านพระธาตุอินทร์แขวนได้ ด้วยความตั้งมั่นในสัจจะ นางจึงยอมแต่งงานกับปะหล่องต่องสู่ และเหลือเพียงหัวใจที่ใฝ่คะนึงให้แก่เจ้าอินทะหล้า ใช้ชีวิตรักที่ขมขื่นตราบจนสิ้นอายุขัย ในอ้อมอกของชายที่นางไม่ได้มีใจให้

ก่อยฟังเนอ หมู่จุมปี้น้อง / จักไขทำนองเรื่องเจ้าคนงาม
ได้ฮักได้ฮ้าง ทุกโศรกติดต๋าม / เจ้าจันร์คนงามเลี้ยงผมยาววา

ผมหอมเจ้านั้น หอมงามหนักหนา / จักตัดปูจา อินแขวนธาติเจ้า
ขอผาถนา อินผาท่านเจ้า / มาเป๋นเก๊าเหง้า ปกห่มหัวนาง

หื้อรอดหื้อป้น ตางฮ้ายขัดขวาง / รอดแล้วเจ้านาง จักสมปี้อ้าย
หากรอดบ่ผด จักลาตายพราย / ลาจากเจ้าชาย ขึ้นฟ้าเมืองบน

เจ้าก็ขึ้นจ๊าง เที่ยวหว่างไพรสน / ระเหเววน ข่มหมองใจ๋ไหม้
กอบปลายผมงาม ซ้ำวางอกไหว้ / ขออินทร์เทพไท้หันใจ๋เต๊อะนา

ขอปารมี บุญดีฮักษา / หื้อป้นพารา อาธรรมบาปใบ้
แต่บุญบ่สม ผมลอดบ่ได้ / เจ้าดวงดอกไม้เหมือนต๋ายวางลง ........แล....เฮย........

สำหรับความเชื่อ เรื่องการปูผมลอดพระธาตุนั้น เป็นความเชื่อตามตำนานเก่าแก่ทางเหนือ พระธาตุที่หมายถึงคือพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า ลักษณะของพระธาตุองค์นี้คือ เป็นก้อนหินขนาดใหญ่สีทอง ตั้งอยู่ริมหน้าผา เหมือนจะตกแหล่มิตกแหล่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก และเชื่อกันว่ามีช่องว่างอยู่นิดหน่อยระหว่างองค์พระธาตุกับพื้นดินริมหน้าผานั่น พระธาตุนี้มีความเชื่อกันว่า ถ้าหาผู้ใดเอาผมไปปูลอดไปใต้พระธาตุได้นั้น คำอธิษฐานที่คิดไว้ก็จะสมหวัง

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

เจ้าจันทร์ผมหอม : โศกนาฏกรรมของความรักเจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินแขวน